“Kat malikleri Kurulunun izni olmaksızın sisteme müdahale yapılamaz.”