Yazılı ve imza karşılığında davet mektubu ile yapılacağı gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de davet yapılabilir.Kat malikinin kesin olarak kötü niyetli olduğunu düşünüyorsanız davet metnini noterden yapınız. Yönetimini yaptığımız bir apartmandaki kat maliki mahkemede evet iadeli taahhütlü bir zarf geldi ama içinden boş kağıt çıktı ve ben toplantıya davet edilmedim dedi.