Bağımsız bir yerde yapılır(Bağımsız bölümde değil)sığınak, bahçe,çayhane, otel lobi ve toplantı salonları olabilir. Yine Muğla’da Yöneticiliğini yaptığımız bir apartmanda Aidat borcunu ödemeyen bir Avukat mahkemede kat malikleri toplantısının 8nolu dairede bilerek kasten yapıldığını, aralarında husumet olduğu için bu toplantıya gitmesinin mümkün olmadığını böylece Kat Malikleri kurulundaki temsil hakkının elinden alındığını iddia ederek toplantının usul yönünden geçerli olmadığını savunup davayı kazanmıştı.