a – Kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapıda kurulabilir.

b – Kat irtifakı yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın bölümleri üzerinde kurulur.
c – Kat mülkiyeti bağımsız olarak alınır ve satılabilir.
d – Kat irtifakı ancak arsa paylarının satılması ile el değiştirir.
e – Kat mülkiyeti tapuda bağımsız bir sayfaya tescil edilir. Malikler arasındaki ilişkileri belirleyici bir akid niteliğinde yönetim planına sahiptir.
f – Kat irtifakı tescili genel kütükteki sayfaya genel hükümlere göre yapılır