Bu konu ile ilgili düzenlemeler, 634 Sayılı kanunun 30 ve müteakip maddelerinde ele alınmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinden oluşur.

Bu kurula, kat malikleri çağırılacağından ayrıca kiracıların bu toplantıya çağrılma zorunluluğu yoktur. Kat maliki olmamakla birlikte; konutu fiilen kullanan kiracı veya diğer kişiler, Kat Malikleri Kurulu’na dinleyici olarak katılabilirler. Ancak bunlar, yazılı vekaletle yetkilendirilmedikçe toplantı yeter sayısında dikkate alınmaz ve hiçbir şekilde oy kullanamazlar.