Ödenmemiş Aidatlara Aylık Gecikme Tazminatı Hesaplanması

Ödenmemiş Aidatlara Aylık Gecikme Tazminatı Hesaplanması

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. md. göre;Ödenmemiş Aidat Aylık Gecikme Tazminatı Hesaplanması

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının (aidat) tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1)

(1) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle; birinci fıkranın (b) bendinde yer alan “koruma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, güçlendirme” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “yüzde on” ibaresi “yüzde beş” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu (Kmk.) md.20de düzenlenen gecikme tazminatı, hem temerrüt faizini hem de cezai şartı içeren bir tazminattır.

Kanun koyucu ortak gider veya avans borcunu süresinde ödemeyen kat malikinin 3095 sayılı kanun gereğince sadece yıllık % 9 oranında temerrüt faizi ödemesini yeterli görmemiş, yıllık % 51 oranında cezai şartı da bizzat ekleyerek (kanuni ifaya eklenen cezai şart) bu hükmü ve oranı tanzim etmiştir.

Bu gerekçe, vergi alacaklarını düzenleyen kanunlarımızda da olduğu gibi KMKda da yerini almıştır.

İnternette yer alan çoğu sitelerde aylık işlenen %5 tutarındaki oran gecikme faizi olarak bahsedilmektedir. Bu tamamen yanlış bir kavram olup aidatlara işlenen %5 oranındaki tutar gecikme tazminatı dır.

Aylık %5 olarak belirtilen gecikme tazminat oranı yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Eğer bu konu ile ilgili herhangi bir yönetim kurulu kararı yok ise bu oran kanunda belirtilen aylık %5 olarak hesaplanır.

Şimdi örnek bir hesaplama yapalım;

100 TL aidatı olan bir binadaki şahısın 10.02.2016 tarih itibari ile hesap kesimi yaptığımızı varsayalım.

Hesap Kesim Tarihi : 10.02.2016

Aylık Gecikme Tazminat Oranı : %5

İşlem
Tarihi
Vade
Tarihi
Borç
Toplamı
Alacak
Toplamı
Gecikme Gün
Sayısı
Tazminat
Oranı (%)
Tazminat
Tutarı
Toplam
Borç
01.09.2015 30.09.2015 200,00 0,00 133 22,17 44,33 244,33
01.10.2015 31.10.2015 200,00 0,00 102 17,00 34,00 234,00
01.11.2015 30.11.2015 200,00 0,00 72 12,00 24,00 224,00
01.12.2016 31.12.2015 200,00 0,00 41 6,83 13,67 213,67
01.01.2016 31.01.2016 200,00 0,00 10 1,67 3,33 203,33
01.02.2016 29.02.2016 200,00 0,00 0 0,00 0,00 200,00
TOPLAMLAR : 1.200,00 0,00 119,33 1.319,33

Hesaplama Formülü

Aylık Uygulanacak Tazminat Tutarı = Aidat X 5 / 100
Gecikme Gün Sayısı = Hesap Kesim Tarihi – Vade Tarihi
Günlük Gecikme Tazminat Oranı
= Aylık Gecikme Tazminat Oranı / 1 Ay (30 Gün)
Tazminat Tutarı = Günlük Gecikme Tazminat Oranı X Gecikme Gün Sayısı

Yukarıdaki tabloda vadesi 30.11.2015 olan 200 TL aidat borcu için hesaplama yapalım;

Aylık uygulanacak tazminat tutarını bulalım;
200 TL X 5 / 100 = 10 TL (Aylık işlenecek olan tazminat tutarı)

Gecikme gün sayısını bulalım;
10.02.2016 – 30.11.2015 = 72 Gün

Şimdi size iki yoldan hesaplama göstereceğim

I. Yol : Günlük tazminat tutarı bularak hesaplama

Günlük uygulanacak tazminat tutarını bulalım;

Aylık gecikme tazminat oranımız %5 olduğuna göre ay sonunda işlenecek tazminat tutarı ;
200 X 5 / 100 = 10 TL

Aylık 10 TL tazminat tutarı uygulacak ise günlük uygulanacak tazminat tutarını bulalım;
10 TL / 30 gün (1 Ay) = 0,333333333 TL

Günlük 0,333333333 TL tazminat tutarı işlediğine göre ;
72 gün X 0,333333333 TL = 24 TL

Toplam borcumuz ise ;
200 TL + 24 TL = 224 TL
olacaktır.

II. Yol : Günlük tazminat oranı bularak hesaplama

Günlük uygulayacağımız tazminat oranını bulalım;
5 / 30 = 0,166666667
yani geciken aidat için günlük %0,166666667 oranında tazminat uygulanacaktır.

Buna göre vade tarihinden hesap kesim tarihine kadar uygulanacak toplam tazminat oranı ;
0,166666667 X 72 = % 12
olacaktır.

Toplam borç tutarımız ise ;
200 x 12 / 100 = 24 TL (uygulanan gecikme tazminat tutarı)
200 + 24 = 224 TL (toplam borcumuz)

Açıklamalar ;

  1. Aylık %5 olarak işlenen tutar sadece ana paraya işlenir. Daha önceden hesaplanarak ana paraya eklenen tazminat tutarı gözardı edilir.
  2. Hesaplanan tazminat tutarı günlük %5 üzerinden hesaplanmıştır.

Gecikme Tazminatlarınızı linki tıklayarak indirebilir ve hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Aidat Gecikme Zammı Hesaplama Şablonu 

Gecikme tazminatı hesaplama konusunda Kayserinin en iyi bina ve site yönetimi şirketi / firması olan Alemdar Bina Yönetiminin uzman kadrolarından ücretsiz destek alabilirsiniz.

Ödenmemiş Aidatlara Aylık Gecikme Tazminatı Hesaplanması

Ödenmemiş Aidatlara Aylık Gecikme Tazminatı Hesaplanması

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. md. göre;Ödenmemiş Aidat Aylık Gecikme Tazminatı Hesaplanması

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının (aidat) tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1)

(1) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle; birinci fıkranın (b) bendinde yer alan “koruma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, güçlendirme” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “yüzde on” ibaresi “yüzde beş” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu (Kmk.) md.20de düzenlenen gecikme tazminatı, hem temerrüt faizini hem de cezai şartı içeren bir tazminattır.

Kanun koyucu ortak gider veya avans borcunu süresinde ödemeyen kat malikinin 3095 sayılı kanun gereğince sadece yıllık % 9 oranında temerrüt faizi ödemesini yeterli görmemiş, yıllık % 51 oranında cezai şartı da bizzat ekleyerek (kanuni ifaya eklenen cezai şart) bu hükmü ve oranı tanzim etmiştir.

Bu gerekçe, vergi alacaklarını düzenleyen kanunlarımızda da olduğu gibi KMKda da yerini almıştır.

İnternette yer alan çoğu sitelerde aylık işlenen %5 tutarındaki oran gecikme faizi olarak bahsedilmektedir. Bu tamamen yanlış bir kavram olup aidatlara işlenen %5 oranındaki tutar gecikme tazminatı dır.

Aylık %5 olarak belirtilen gecikme tazminat oranı yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Eğer bu konu ile ilgili herhangi bir yönetim kurulu kararı yok ise bu oran kanunda belirtilen aylık %5 olarak hesaplanır.

Şimdi örnek bir hesaplama yapalım;

100 TL aidatı olan bir binadaki şahısın 10.02.2016 tarih itibari ile hesap kesimi yaptığımızı varsayalım.

Hesap Kesim Tarihi : 10.02.2016

Aylık Gecikme Tazminat Oranı : %5

İşlem
Tarihi
Vade
Tarihi
Borç
Toplamı
Alacak
Toplamı
Gecikme Gün
Sayısı
Tazminat
Oranı (%)
Tazminat
Tutarı
Toplam
Borç
01.09.2015 30.09.2015 200,00 0,00 133 22,17 44,33 244,33
01.10.2015 31.10.2015 200,00 0,00 102 17,00 34,00 234,00
01.11.2015 30.11.2015 200,00 0,00 72 12,00 24,00 224,00
01.12.2016 31.12.2015 200,00 0,00 41 6,83 13,67 213,67
01.01.2016 31.01.2016 200,00 0,00 10 1,67 3,33 203,33
01.02.2016 29.02.2016 200,00 0,00 0 0,00 0,00 200,00
TOPLAMLAR : 1.200,00 0,00 119,33 1.319,33

Hesaplama Formülü

Aylık Uygulanacak Tazminat Tutarı = Aidat X 5 / 100
Gecikme Gün Sayısı = Hesap Kesim Tarihi – Vade Tarihi
Günlük Gecikme Tazminat Oranı
= Aylık Gecikme Tazminat Oranı / 1 Ay (30 Gün)
Tazminat Tutarı = Günlük Gecikme Tazminat Oranı X Gecikme Gün Sayısı

Yukarıdaki tabloda vadesi 30.11.2015 olan 200 TL aidat borcu için hesaplama yapalım;

Aylık uygulanacak tazminat tutarını bulalım;
200 TL X 5 / 100 = 10 TL (Aylık işlenecek olan tazminat tutarı)

Gecikme gün sayısını bulalım;
10.02.2016 – 30.11.2015 = 72 Gün

Şimdi size iki yoldan hesaplama göstereceğim

I. Yol : Günlük tazminat tutarı bularak hesaplama

Günlük uygulanacak tazminat tutarını bulalım;

Aylık gecikme tazminat oranımız %5 olduğuna göre ay sonunda işlenecek tazminat tutarı ;
200 X 5 / 100 = 10 TL

Aylık 10 TL tazminat tutarı uygulacak ise günlük uygulanacak tazminat tutarını bulalım;
10 TL / 30 gün (1 Ay) = 0,333333333 TL

Günlük 0,333333333 TL tazminat tutarı işlediğine göre ;
72 gün X 0,333333333 TL = 24 TL

Toplam borcumuz ise ;
200 TL + 24 TL = 224 TL
olacaktır.

II. Yol : Günlük tazminat oranı bularak hesaplama

Günlük uygulayacağımız tazminat oranını bulalım;
5 / 30 = 0,166666667
yani geciken aidat için günlük %0,166666667 oranında tazminat uygulanacaktır.

Buna göre vade tarihinden hesap kesim tarihine kadar uygulanacak toplam tazminat oranı ;
0,166666667 X 72 = % 12
olacaktır.

Toplam borç tutarımız ise ;
200 x 12 / 100 = 24 TL (uygulanan gecikme tazminat tutarı)
200 + 24 = 224 TL (toplam borcumuz)

Açıklamalar ;

  1. Aylık %5 olarak işlenen tutar sadece ana paraya işlenir. Daha önceden hesaplanarak ana paraya eklenen tazminat tutarı gözardı edilir.
  2. Hesaplanan tazminat tutarı günlük %5 üzerinden hesaplanmıştır.

Gecikme Tazminatlarınızı linki tıklayarak indirebilir ve hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Aidat Gecikme Zammı Hesaplama Şablonu 

Gecikme tazminatı hesaplama konusunda Kayserinin en iyi bina ve site yönetimi şirketi / firması olan Alemdar Bina Yönetiminin uzman kadrolarından ücretsiz destek alabilirsiniz.