site yönetimi

Bina Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

 

Kat maliklerinin yeni taşındığı ve henüz bina yönetiminin oluşturulmadığı binalarda, ilk bina yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kuruluyor.

 • İlk önce kırtasiyeden karar defteri alınır ve noterden tastik ettirilir.
 • Daha sonra tüm daire sakinlerini yazılı veya taahhütlü mektupla bildirim yaparak toplantıya çağrı yapılır.
 • Toplantıda salt çoğunluk sağlanması durumunda kararlar alınır, salt çoğunluk sağlanamadı ise erteleme kararı alınır ve diğer toplantıda salt çoğunluğa bakılmaksızın kararlar alınır ve böylelikle bina yönetim oluşturulur.(Genel kurulu toplantı örneği)

bina yönetimi

İlk Bina Yönetimi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 1. Bina aidatlarının tahmini bütçede hesaplanan rakamın üstünde olması durumunda aidatları artırmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmelidir.
 2. Banka işlemleri için yönetim kuruluna yetki verilmelidir.
 3. Vergi dairesi,SGK ve diğer kurumlarda yapacağı işlemler için ayrı ayrı yetki verilmelidir. Daha sonradan herhangi bir aksilik olmaması ve tekrar bina yönetimi toplantısı yapılmasına gerek kalmaması için “Tüm resmi kurumlarda işlem yapması için karar verilmiştir” ibrasi ile karar alınmamalıdır.

Toplantı sonrası Yöneticinin/ Yönetim Kurulunun yapması gereken hususlar;

 1. İlk olarak vergi dairesinden vergi numarası çıkartılmalıdır.
 2. Noterden işletme (Gelir/Gider) defteri tastik edilmelidir.
 3. Bina adına makbuz bastırılmalıdır.
 4. İşletme projesi hazırlayıp kat maliklerine imza karşılığı yada taahhütlü olarak bildirim yapılması gerekmektedir.
 5. Kat maliklerinin KVKK gereği borç listesini panoya asılmaması gerekmektedir.
 6. Alınan kararları karar defterine mutlaka işlenmelidir.
 7. Binaya yaptırılacak demirbaşlar için teklifler alınarak dosyada muhafaza edilmelidir.

Apartman Yönetimi Kaç Kişiden Oluşur?

Merak edilen diğer bir konu ise apartman yönetiminin kaç kişiden oluştuğu geliyor. Yapılacak olan apartman sakinleri toplantısı ile beraber, seçilecek olan kişi sayısına bağlı olarak bu durum değişkenlik gösterir. Genelde bina içerisindeki katsayısı ve kat malikleri üzerinden yönetici ya da yönetim kurulu belirlenir. Bu bağlamda eğer 1 kişi seçilmiş ise o kişi apartman yöneticisi olarak görev alır. Ancak daha yüksek sayıdaki kat malikleri olan binalar için 3 ya da daha fazla kişi üzerinden yönetim kurulu oluşturulur. Bu durum konut sahipleri ile verilecek olan karara bağlı değişkenlik gösterebilir.

Diğer yandan yönetim kurulu ya da yönetici seçimi yapılırken, sadece kat malikleri oyları öne çıkmaz. Aynı zamanda kişi sayısı ile beraber arsa payı da ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda yönetici ya da yönetim kurulu oluşturulur. Eğer gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya bir anlaşma olmaz ise, o vakit sulh mahkemeleri üzerinden apartman için bir yönetim kurulu veya yönetici belirlenir.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

site yönetimi

Bina Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

 

Kat maliklerinin yeni taşındığı ve henüz bina yönetiminin oluşturulmadığı binalarda, ilk bina yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kuruluyor.

 • İlk önce kırtasiyeden karar defteri alınır ve noterden tastik ettirilir.
 • Daha sonra tüm daire sakinlerini yazılı veya taahhütlü mektupla bildirim yaparak toplantıya çağrı yapılır.
 • Toplantıda salt çoğunluk sağlanması durumunda kararlar alınır, salt çoğunluk sağlanamadı ise erteleme kararı alınır ve diğer toplantıda salt çoğunluğa bakılmaksızın kararlar alınır ve böylelikle bina yönetim oluşturulur.(Genel kurulu toplantı örneği)

bina yönetimi

İlk Bina Yönetimi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 1. Bina aidatlarının tahmini bütçede hesaplanan rakamın üstünde olması durumunda aidatları artırmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmelidir.
 2. Banka işlemleri için yönetim kuruluna yetki verilmelidir.
 3. Vergi dairesi,SGK ve diğer kurumlarda yapacağı işlemler için ayrı ayrı yetki verilmelidir. Daha sonradan herhangi bir aksilik olmaması ve tekrar bina yönetimi toplantısı yapılmasına gerek kalmaması için “Tüm resmi kurumlarda işlem yapması için karar verilmiştir” ibrasi ile karar alınmamalıdır.

Toplantı sonrası Yöneticinin/ Yönetim Kurulunun yapması gereken hususlar;

 1. İlk olarak vergi dairesinden vergi numarası çıkartılmalıdır.
 2. Noterden işletme (Gelir/Gider) defteri tastik edilmelidir.
 3. Bina adına makbuz bastırılmalıdır.
 4. İşletme projesi hazırlayıp kat maliklerine imza karşılığı yada taahhütlü olarak bildirim yapılması gerekmektedir.
 5. Kat maliklerinin KVKK gereği borç listesini panoya asılmaması gerekmektedir.
 6. Alınan kararları karar defterine mutlaka işlenmelidir.
 7. Binaya yaptırılacak demirbaşlar için teklifler alınarak dosyada muhafaza edilmelidir.

Apartman Yönetimi Kaç Kişiden Oluşur?

Merak edilen diğer bir konu ise apartman yönetiminin kaç kişiden oluştuğu geliyor. Yapılacak olan apartman sakinleri toplantısı ile beraber, seçilecek olan kişi sayısına bağlı olarak bu durum değişkenlik gösterir. Genelde bina içerisindeki katsayısı ve kat malikleri üzerinden yönetici ya da yönetim kurulu belirlenir. Bu bağlamda eğer 1 kişi seçilmiş ise o kişi apartman yöneticisi olarak görev alır. Ancak daha yüksek sayıdaki kat malikleri olan binalar için 3 ya da daha fazla kişi üzerinden yönetim kurulu oluşturulur. Bu durum konut sahipleri ile verilecek olan karara bağlı değişkenlik gösterebilir.

Diğer yandan yönetim kurulu ya da yönetici seçimi yapılırken, sadece kat malikleri oyları öne çıkmaz. Aynı zamanda kişi sayısı ile beraber arsa payı da ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda yönetici ya da yönetim kurulu oluşturulur. Eğer gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya bir anlaşma olmaz ise, o vakit sulh mahkemeleri üzerinden apartman için bir yönetim kurulu veya yönetici belirlenir.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.